dot dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.More...

More...

More...

More...

More...

 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น

More...

จากวันที่ 16 มี.ค 2555 จ.นครศรีธรรมราชเป็น 28 มี.ค.2555 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

More...

  ด้วยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,700,000 บาท ให้ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู..... 

More...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ

More...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับเครือข่าย......

More...

วันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว

More...

 คลินิกการเงินครูและบุคลากรทางการศึกษาเคลื่อนที่ จ.ลำพูน 

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.